Emmeloord - De maandelijkse streekprodukten- en fairtrademarkt in Emmeloord blijft definitief op het Kettingplein. Dit heeft de gemeente besloten op basis van een evaluatie.
De streekmarkt, op de laatste zaterdag van de maand, kreeg in de periode oktober 2012 tot en met april 2013 een tijdelijke standplaats aangewezen op het Kettingplein. Ook de weekmarkt wordt daar elke donderdag gehouden.
'Beide markten dragen bij aan de levendigheid van het centrumgebied in Emmeloord', vindt het college van burgemeester en wethouders.

Vlees van biologisch bedrijf in de NOP!
Al 10 jaar loopt er op de Titus Brandsma Hoeve, van de familie Galema, een koppel Siementhaler koeien.
Sinds kort is de derde generatie Galema's er actief en de voormalige melkveehouderij is veranderd in een groenteteeltbedrijf met vleesvee. Hun specialiteit zijn de  asperges. Witte zowel als groene.

Het vee krijgt als voer grasklaver en wei. Wei is het restproduct van de kaasmakerij, dat  van een ekobedrijf in de buurt komt. Zowel het vlees, als straks ook de asperges, zijn op de Emmeloordse streekmarkt, de laatste zaterdag van de maand, te koop. Maar natuurlijk ook op de boerderij zelf.